Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

ważna od 25 maja 2018 r.

 

 Właścicielem i administratorem serwisu jest firma AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski.

Na niniejszej stronie internetowej udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Firma AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski (dalej „AT Computers”) nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach WWW.

AT Computers przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach atcomp.pl, nod32.atcomp.pl, atcompbackup.pl, ferrobackup.pl, kariera.atcomp.pl, utmstormshield.pl, kaspersky.atcomp.pl, nod32antivirus.info, nodantywirus.pl, antyspam.eu.

Dane użytkowników traktujemy ze szczególną starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski z siedzibą w Pobiedziskach (62-010), ul. Kostrzewskiego 16, wpisana do CEiDG, numer NIP 777-325-09-61, numer REGON: 361613846.

AT Computers przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz stosuje niezbędne zabezpieczenia, tak aby spełnić wymogi Rozporządzenia RODO* oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

AT Computers zbiera dane osobowe na potrzeby:

Dane osobowe są przekazywane podmiotom współpracującym z AT Computers (producenci i dostawcy oferowanych rozwiązań) oraz mogą być przekazywane w sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy prawa.

Poprawność gromadzonych danych

AT Computers informuje osoby, których dane dotyczą, o prawie:

Udostępnianie danych

Zgromadzone dane będą przetwarzane przez producentów wybranych rozwiązań, znajdujących się w portfolio AT Computers, na potrzeby niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6.1 lit b) RODO.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami AT Computers. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.

 

Mechanizm Cookies na stronach internetowych AT Computers

Dane o charakterze nieosobowym

AT Computers jest zobowiązane do ochrony prywatności tego serwisu. Serwis internetowy wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka).

Pliki Cookies stosowane w powyższych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

Czym są pliki Cookies?

Cookies to niewielkie porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje.

W jaki sposób można zarządzać plikami Cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla rejestracji, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie z witryn AT Computers, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia przenośne:

 

Odnośniki do innych stron

Serwisy należące do AT Computers zawierają odnośniki do innych stron WWW. AT Computers nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do AT Computers.

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE