Właściwości programu

Kluczowe właściwości programu
Ferro Backup System™

Właściwość Std Pro Ent Korzyści
Backup delta z kompresją opcja dostępna opcja dostępna opcja dostępna Zwiększenie szybkości backupu, zmniejszenie obciążenia sieci i rozmiarów kopii zapasowych o 95%. Program potrafi wykonać kopię tych części pliku (bloków), które uległy zmianie. Daje to doskonałe rezultaty zwłaszcza podczas backupu dużych plików (np. pliki PST Outlook, bazy danych SQL). Dodatkowo dane są kompresowane już po stronie komputera źródłowego.
Tworzenie obrazów dysków opcja dostępna opcja dostępna opcja dostępna Możliwość backupu całych dysków/partycji wraz z systemem operacyjnym i programami.
Backup można wykonywać w czasie normalnej pracy komputera, zarówno w trybie pełnym, różnicowym, jak i delta.
Przywracanie całego systemu operacyjnego opcja dostępna opcja dostępna opcja dostępna Możliwość uruchomienia uszkodzonego komputera z płyty lub napędu USB i odzyskanie systemu
operacyjnego wraz z zainstalowanym oprogramowaniem na nowym, czystym dysku twardym (ang. bare metal recovery).
Backup i odzyskiwanie plików lub katalogów opcja dostępna opcja dostępna opcja dostępna Dla każdego komputera można wskazać dokładnie, które pliki lub katalogi mają być archiwizowane.
Można używać symboli wieloznacznych (masek), aby wskazać nazwy lub rozszerzenia plików do archiwizacji i do wykluczenia z archiwizacji.
Backup uprawnień i dowiązań symbolicznych opcja dostępna opcja dostępna opcja dostępna Można archiwizować i przywracać zaawansowane właściwości systemu plików NTFS,
takie jak: deskryptory zabezpieczeń ACL, właścicieli plików, atrybuty, dowiązania symboliczne i stałe, pliki zaszyfrowane EFS, etc.
Archiwizacja otwartych i zablokowanych plików opcja dostępna opcja dostępna opcja dostępna Backup plików, które są używane i zablokowane przez inne procesy. Dzięki temu można wykonywać kopię
zapasową plików, na których ktoś pracuje. Może to być baza danych, plik pocztowy (np. Outlook PST), rejestr systemowy, itp.
Cofanie zmian (wersjonowanie) opcja dostępna opcja dostępna opcja dostępna Daje możliwość „cofnięcia się w czasie” i przywrócenia wybranego pliku lub całego dysku na stan
z określonego dnia w przeszłości. Pozwala cofnąć zmiany w uszkodzonych plikach, które powstały ze względu na działanie programów szyfrujących typu ransomware, locker, crypter (np. CryptoLocker), błąd ludzki lub awarię sprzętową
Backup przy wyłączaniu komputera opcja dostępna opcja dostępna opcja dostępna Backup może być automatycznie uruchamiany, jeżeli użytkownik wyłącza komputer.
Taka forma backupu daje gwarancję, że wszystkie nowe i zmienione pliki zostaną zabezpieczone na zakończenie dnia pracy.
Backup po podłączeniu komputera do sieci opcja dostępna opcja dostępna opcja dostępna Poza ustawieniem sztywnego harmonogramu wykonywania kopii, archiwizacja może być
automatycznie uruchomiona zaraz po podłączeniu komputera do sieci firmowej, co często przydaje się w przypadku komputerów przenośnych, dla których ciężko zaplanować dokładny termin backupu.
Backup maszyn wirtualnych z hosta opcja dostępna opcja dostępna opcja dostępna Pozwala archiwizować maszyny wirtualne pracujące pod kontrolą Microsoft Hyper-V lub VMWare ESX(i)
W ten sposób szybko zabezpieczysz całe maszyny wirtualne (z plikami VHD, VMDK, itd.) bez konieczności ich zatrzymywania. Backup może być wykonywany w trybie pełnym, różnicowym, jak i delta (ang. block level backup).
Obsługa napędów taśmowych i bibliotek opcja niedostępna opcja dostępna opcja dostępna Program pozwala na archiwizację danych na napędy taśmowe (streamery), biblioteki taśmowe
i autoloadery. Obsługiwane są wszystkie popularte urządzenia taśmowe, m.in.: DELL (PowerVault), IBM (System Storage), HP (StorageWorks, Ultrium), itd.
Możliwość instalacji klienta przez GPO opcja niedostępna opcja dostępna opcja dostępna Pozwala na łatwą instalację programu FBS Worker na wszystkich komputerach podłączonych do domeny
za pomocą paczki MSI.
>>> Dowiedz się więcej <<<
Dwuosobowa kontrola administracyjna opcja niedostępna opcja niedostępna opcja dostępna Zwiększa bezpieczeństwo poprzez konieczność autoryzowania wykonywanych operacji przez
drugiego administratora (tzw. two-man rule). Opcja ta jest przydatna w firmach i instytucjach (np.: banki, instytucje rządowe, wojsko), w których wymagane jest stosowanie dodatkowych procedur zabezpieczających.

Wydajność

Właściwość Std Pro Ent Korzyści
Maksymalna wykorzystywana liczba rdzeni CPU 8 32 64 Większa liczba obsługiwanych rdzeni pozwala lepiej wykorzystać moc nowoczesnych procesorów, co przekłada się na większą wydajność serwera backupu.
Maksymalna wykorzystywana ilość RAM 12 GB 32 GB 64 GB Większa ilość obsługiwanej pamięci RAM przekłada się na większą szybkość przygotowywania zadań archiwizacji i operacji zwalniania miejsca na dysku.
Maksymalna wykorzystywana ilość RAM 4 MB 16 MB 24 MB Większy bufor plikowy zapewnia większą wydajność operacji I/O, dzięki czemu archiwizacja może być wykonywana szybciej.

Pozostałe właściwości programu

Praca w systemie rozproszonym Program działa w architekturze klient-serwer, dzięki czemu istnieje możliwość równoległego wykonywania backupu z wszystkich komputerów (wykorzystywana jest moc komputerów klienckich a nie serwera backupu), kompresji i szyfrowania już po stronie stacji roboczej, backupu systemu operacyjnego, backupu delta (diff), backup przy zamykaniu systemu, etc.
Centralne sterowanie Backupem komputerów można sterować z jednego miejsca. W konsoli sterowania widoczne są wszystkie komputery, ich dyski i pliki. Wystarczy wybrać co, kiedy i gdzie ma się backupować. Odzyskiwanie danych również można wykonać nie odchodząc od serwera backupu.
Transparentna archiwizacja Archiwizacja jest wykonywana w tle (program nie wyświetla okna na komputerach klienckich) i nie jest odczuwalna przez pracowników. Dla każdego komputera można zwiększyć lub zmniejszyć priorytet wątku archiwizacji oraz ustalić przedział czasowy, w którym backup powinien być wykonywany wolniej.
Wygodne odzyskiwanie danych Administrator nie musi się zastanawiać, czy dana kopia jest kopią pełną, różnicową, czy kopią delta. Wszystkie kopie są wyświetlane, jak kopie pełne. Wystarczy wybrać komputer, punkt przywracania (datę backupu), zakres odzyskiwania i gdzie wypakować dane.
Automatyzacja zadań archiwizacji Raz skonfigurowany System może działać w tle. Nie ma konieczności ciągłego nadzoru.
Archiwizacja pełna Podstawowa forma archiwizacji. Za każdym razem wykonywany jest backup wszystkich wybranych dysków, katalogów lub plików.
Archiwizacja przyrostowa/różnicowa Archiwizacja plików, które zostały zmienione od czasu poprzedniej archiwizacji pełnej lub przyrostowej. Zwiększa szybkość wykonywania archiwizacji i oszczędza miejsce potrzebne do przechowywania archiwów.
Archiwizacja różnicowa na poziomie fragmentów plików (delta) Rozszerzenie archiwizacji przyrostowej/różnicowej. Daje jeszcze większą oszczędność miejsca na dysku archiwizacji oraz przyspiesza proces wykonywania kopii. Szczególnie przydatna przy archiwizacji dużych plików (np.: bazy danych, pliki pocztowe) z tego względu, że archiwizowane są tylko te części pliku, które zostały zmienione.
Backup baz danych
i plików poczty
Daje możliwość wykonania backupu bazy danych bez zatrzymywania serwera bazodanowego oraz backupu dużych plików pocztowych (Outlook *.PST) podczas godzin pracy.
Szyfrowanie archiwów i transferu Archiwizowane dane mogą być szyfrowane za pomocą algorytmów Rijndael(AES), Serpent, Twofish. Szyfrowanie odbywa się po stronie stacji roboczej, dlatego dane są zabezpieczone już podczas przesyłu do serwera archiwizacji.
Kompresja po stronie stacji roboczej Archiwizacja i kompresja danych odbywa się po stronie stacji roboczych. Dzięki temu wykorzystana zostanie moc obliczeniowa wszystkich komputerów w firmie i zmniejszy się ilość przesyłanych przez sieć danych. Z tego też względu na serwer archiwizacji można przeznaczyć zwykły komputer PC z większym dyskiem twardym.
Replikacja archiwów Możliwość automatycznego duplikowania archiwów z serwera archiwizacji do innej lokalizacji sieciowej, na dodatkowy dysk twardy, serwer NAS, serwer FTP, napęd optyczny (CD/DVD/Blu-Ray/HD-DVD), napęd taśmowy (DDS, DLT, LTO, AIT, etc.) lub na dysk w chmurze (backup online)
Aktualizacje automatyczne Oprogramowanie jest automatycznie uaktualniane na wszystkich komputerach wchodzących w skład Systemu.
Równoległa archiwizacja Podczas archiwizacji wykorzystywana jest moc obliczeniowa wszystkich komputerów. Z tego względu komputery mogą być archiwizowane w tym samym czasie.
Alerty administracyjne W przypadku wystąpienia awarii, operator otrzymuje powiadomienie na konto e-mail.
Otwarta architektura Możliwość uruchamiania zewnętrznych programów, skryptów lub plików wsadowych na serwerze backupu i na komputerach zdalnych przy użyciu Poleceń lokalnych i Poleceń zdalnych
Raporty Raporty zawierają dane podsumowujące przebieg archiwizacji, informacje na temat zaległych zadań archiwizacji oraz statystyki.

…i dodatkowo

Pomoc techniczna w jęz. polskim W przypadku problemów z instalacją lub konfiguracją programu zadzwoń na naszą infolinię. Odpowiedzi na Twoje pytania otrzymasz bezpośrednio od programistów tworzących Ferro Backup System.
Bezterminowa licencja Licencja nie jest ograniczona czasowo. Oznacza to, że po dokonaniu opłaty, z programu można korzystać cały czas bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
Darmowe aktualizacje
w ramach tej samej serii
Aktualizacje w ramach tej samej serii (obecnie 5.x) są bezpłatne. W przypadku pojawienia się kolejnej serii otrzymasz rabat 50%.